sol·licita cita

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Sol.licitan's una cita als Tf.:

93 811 46 45 - 678 843 001

 

Ens trobaràs a:

C / Salvador Olivella 15, local 77 (zona "0asis") - Sitges

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es