Reproducció

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Medicina de la Reproducció

 

Aproximadament un 15 % de les parelles tenen problemes per poder tenir fills. Al Centre Ginecològic Sitges orientem les parelles estèrils i indiquem en cada cas totes les proves diagnòstiques que s'escaiguin (seminogrames, histerosalpingografia, estudis funcionals, etc.) per tal d'establir la planificació terapèutica més apropiada, tant per l'home com per la dona.

 

Us orientem sobre els Centres especialitzats que realitzen tècniques de reproducció assistida, com ara les inseminacions, fecundació in vitro i altres tècniques relacionades (ICSI, donació d'òvuls o embrions, etc.).

 

Si ho desitges, pots fer-te donant d'òvuls o esperma, i ajudar així a altres parelles. Nosaltres t'orientem.

 

Coneix més coses en relació a l'esterilitat:

 

  • Esterilitat d'origen masculí.
  • Causes d'esterilitat femenina.
  • Tècniques de reproducció assistida. Inseminacions. Fecundació in vitro.
  • El diagnòstic preimplantacional.

 

Reproducció

Podem ajudar-vos si teniu alguna dificultat per tenir fills. Indiquem les proves diagnòstiques que s'escauen al vostre cas i orientem les opcions terapèutiques disponibles.

 

Us informem sobre els Centres que realitzen tècniques de reproducció assistida.

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es