Causes de l'esterilitat

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Esterilitat. Causes.

 

El 15 % de les parelles tindran ¡algun problema per aconseguir l'embaràs. En una tercera part dels casos el probelma rau en la dona; una tercera part tenen responsabilitat masculina i la resta es reparteix en factors ambientals, causes mixtes i causes desconegudes (no en coneixem el motiu concret, representant aproximadament un 10 %).

 

 

 

ESTERILITAT FEMENINA

 

 

Què causa l'esterilitat femenina ?

 

Hi ha diversos factors que es relacionen amb l'esterilitat a la dona. La majoria són irreversibles, però alguns dels relacionats amb alteracions de l’anatomia i alguns trastorns hormonals poden ser solucionats amb intervencions quirúrgiques i tratacments mèdics. Es coneix cada cop amb més seguretat que la qualitat de l’òvul té una importància crítica, i que està estretament relacionada amb l’edat de la dona. Les dones d’edat avançada tenen òvuls de capacitat reduïda per a la fertilització.

 

Algunes de les causes o "factors" d'esterilitat:

 

Factor ovàric

Inclou els casos en què no s'ovula normalment. El cas més evident és l'absència d'ovaris, per exemple, per intervencions quirúrgiques. Altres vegades, l'ovari deixa de fucionar més aviat del que li pertocaria per l'edat de la dona (menopausa precoç, fallida ovàrica prematura). O bé hi ha malalties endocrines que comportant una alteraicó en el cicle ovàrica normal, com la síndrome d'ovari poliquístic

 

Factor uterí

són alteracions de l’anatomia interna de l’úter que poden ser congènites o adquirides, com ara malformacions uterines (duplicació parcial o completa de l’úter, septes) o causes adquirides (pòlips; miomes; sinèquies -adherències). Es diagnotiquen per ecografia, histeroscòpia, histerosalpingografia i laparoscòpia. Sovit tenen resolució quirúrgica. Solen causar avortaments de repetició (el que anomenem de vegades" infertilitat", més que no pas una dificultat per quedar-se embarassada (esterilitat).

 

Factor tubàric

Inclou totes aquelles anomalies de les trompes de Fal·lopi que dificulten que es trobin l’òvul i l’espermatozou: absència, impermeabilitat o obstrucció de les trompes, degudes a cuases congènites, destruccions tisulars per malalties inflamatòries (endometriosi) o infecciones (salpingitis) o iatrogèniques (lligadura tubàrica). Es diagnostiquen per histerosalpingografia i/o laparoscòpia. Sovint no tenen sol·lució i cal recorrer a tècniques de "in vitro".

 

Factor cervical

Alteracions anatòmiques i/o funcionals del coll de l’úter que interfereixen amb la correcta ascenció dels espermatozous cap a úter/trompes.

Factor genètic

Anomalies cromosòmiques que causen avortaments espontanis.

 

 

ESTERILITAT MASCULINA

 

Factor genètic

La majoria s’associen amb anomalies de l’esperma. Poden ser malalties genètiques cromosòmiques, que cursen amb alteracions del cariotip, com la síndrome de Klinefelter, o alteracions de gens concrets, com la fibrosi quística.

 

En la majoria dels casos d’infertilitat masculina amb baixa qualitat de l’esperma no hi ha causes clares que puguin ser identificades amb els mètodes de diagnòstic actuals. S’ha especulat que les mutacions del cromosoma Y poden ser un factor important.

 

Factor anatòmic i funcional

Per exemple, per bloqueig total o parcial dels conductes per on passa l’esperma. Algunes són anomalies congènites i d'altres adquirides (infeccions, cicatrius d’intervencions quirúrgiques del tracte urogenital).

 

Alteracions antòmiques com la falta de descens testicular (criptorquídea) o l'existència de varicoceles en són causes.

 

També poden alterar la fució espermàtica malalties intercurrents, com ara el virus de la parotiditis (galteres), disfuncions hormonals o vasculars (p.ex. diabetis), etc.

 

 

CAUSES AMBIENTALS

 

 

L'estil de vida occidental s'associa en increment en les taxes d'esterilitat. Part del problema rau en les edats cada vegada més avançades en què hom decideix anar a cercar el primer fill. Però independentment de l'edat, factors tòxics ambientals tenen a veure en la dificultat de tenir fills (com ara el tabac, l'alcohol o alguns derivats dels processos industrials). Això és especialment important en la qualitat espermàtica, que nombrosos estudis han vist minvar paulatinament en les darreres dècades.

 

 

ESTERILITAT COMBINADA I D'ORIGEN DESCONEGUT

 

Alguns casos, ambdós, l’home i la dona poden ser estèrils. En altres ocasions, hom sospita que l'origen és immunològic o genètic; pot ser que les dues persones de la parella siguin fèrtils cadescuna independentment de l'altra, però que ambdues juntes no pugui concebre sense assistència per "incompatibilitat" immunològica o genètica.

 

Quan no trobem una causa clara que expliqui l'esterilitat de la parella parlem "d'esterilitat d'origen desconegut" (pel mitjans actuals no sóm capaços d'esbrinar-ne el motiu). Això passa en un 10 % de casos, rquerint de tècniques de reproducció assistida.

 

Reproducció

Podem ajudar-vos si teniu alguna dificultat per tenir fills. Indiquem les proves diagnòstiques que s'escauen al vostre cas i orientem les opcions terapèutiques disponibles.

 

Us informem sobre els Centres que realitzen tècniques de reproducció assistida

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es