Sang Cordó

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Serveis Obstètrics. Donació de sang de cordó umbilical (cèl.lules mare).

Aquest és un dels avenços en medicina preventiva més rellevants dels darreres anys. Les cèl.lules mare obtingudes de la sang del cordó umbilical poden salvar moltes vides en un futur.

 

Hem decidit treballar amb un dels laboratoris més prestigiosos i segurs pel que fa a la congelació privada de sang de cordó umbilical. Considereu altrament la possibilitat de donació pública i altruista de sang de cordó, tot reconeixent que el banc de sang i teixits de Barcelona és un autèntic pioner al món en aquest sentit i té un prestigi àmpliament reconegut.

 

La sang del cordó umbilical és una font de cèl·lules mare que es poden utilitzar, per exemple, per al trasplant de mèdula destruïda al tractament de limfomes, anèmia de Fanconi, leucèmia i per a contribuir a la curació d'altres càncers. Una alternativa més eficaç que el tradicional transplant de mèdula òsia, ja que disminueix la probabilitat de rebuig i accelera el resultat terapèutic. No suposa cap dany ni risc ni per a la mare ni per al naó, ja que altrament es tira a les escombraries, i en canvi pot salvar la vida de nens i adults. La sang dels cordons umbilicals es guarda en tancs de nitrogen líquid a 198°C sota zero.

 

A Catalunya, l'any 2009 es van realitzar 146 trasplantaments de cèl·lules mare a partir de sang de cordó umbilical que procedia del Banc de Cordó de Barcelona, pertanyent al Banc de Sang i Teixits de Catalunya. A partir de 2010 es pot extreure cordó umbilical a qualsevol de les 44 maternitats catalanes.

 

En el triptic següent poden veure més informació. També podeu obtenir informació seleccionada en altres fonts que us enllecem tot seguit. Pregunteu-nos si teniu dubtes.

 

Podeu ampliar aspectes relacionats amb les cèl.lules mare a:

 

  • Link extern:
  • Link extern:
  • Link extern:

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es