Ecografia Obstètrica

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

#74889b

Serveis Obstètrics. Ecografies.

 

L'ecografia s'ha convertit en una prova essencial en el diagnòstic de múltiples processos. La importància en obstetrícia resulta òbvia.

 

Altrament, serveix de guia per practicar puncions i biòpsies, com ara l'amniocentesi, la biòpsia corial o la cordocentesi (punció del cordó umbilical).

 

Nous avenços, com la ecografia 3-4 D, permeten obtenir imatges fins ara impossibles.

 

 

Al primer trimestre la via d'accés sovint és transvaginal. L'ecografia transvaginal permet veure i estudiar estructures enbrionàries/fetals des de molt aviat. Es una eina básica en la valoració del plec nucal (necessari pel càlcul de risc de Down al triple screening) i per cercar altres marcadors ecogràfics d'anomalies fetals. Moltes de les anomalies estructurals majors ja es poden veure en aquestes etapes tan primerenques.

 

A més de la imatge 2D convenional tenim complements per estudiar la vascularització dels teixits, com és el doppler i les seves variants (doppler pulsat i contínu, dopler color), que es fan servir tant en ginecologia com en obstetrícia. El doppler permet estudiar cóm és la circulació fetal i les seves anomalies, elements bàsics en la valoració de patologies com ara alguns defectes congènits, l'embaràs múltiple, l'anèmia fetal, la hipertensió o la restricció del creixement intrauterí.

 

Entre les setmanes 20 i 22 es fa una ecografia d'alta resolució per valorar acuradament la morfologia fetal. Es l'anomenada "ecografia morfològica de la setmana 20". Es una exploració important que requereix d'aparells d'alta resolució i de professionals expecialitzats en aquestes exploracions.

 

Algunes variants són molt específiques, com ara l'ecocardiografia fetal, per l'estudi de les anomalies de cor (les cardiopaties congènites).

 

La tecnologia 3/4 D permet fer reconstruccions espaials en 3D (la 4D és en temps real) la qual cosa aporta avantatges en l'estudi d'alguns problemes específics. Es veu molt bé la morfologia externa fetal quan es realitza entre les setmanes 26 a 28.

 

Al tercer trimestre, l'ecografia valora que el creixement intraúter del nadó sigui correcte.

 

Atlrament, l'ecografia ens ajuda en moltes circumstàncies ben diferents, segons el cas: valorar la longitus cervical i el risc de part prematur, la quantitat de líquid amniòtic, l'aspecte de la placenta, els moviments fetals, etc.

 

Al Centre Ginecològic trobareu algunes d'aquestes possibilitats tecnològiques. Pregunteu-nos.

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es