canastilla

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Serveis Obstètrics. La Clínica.

Hareu de portar unes quantres coses per a la vostra higiene bàsica i la del nadó durant l'estada a la clínica, el que habitualment es coneix com a canestrell (la "canastilla")·

 

La Clínica us oferirà altres Serveis complementaris, si ho desitgeu.

 

La canastreta (o "canastilla") recull algunes coses que necessitareu, sempre orientativament.

 

Tot seguit teniu la relació de recomanacions de cóm ha de ser la canastreta:

 

 

 

 

 

 

Podeu ampliar aspectes relacionats amb l'embaràs, el part i el puerperi clicant als següents enllaços:

 

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es