procediments i utillatges

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Serveis Ginecològics. Procediments i utillatges.

Donem Servei a totes les especialitats de la Ginecologia, des de l'Oncologia, fins la Patologia Mamària, el Sòl Pelvià o la Reproducció, entre d'altres coses.

 

Al menú de la dreta teniu accés a una descripció resumida d'alguns dels procediments que fem al Centre, amb la possibilitat d'ampliar informació si així ho desitgeu.

 

També volem dur a terme una tasca divulgadora, facilitant al public general l'accés a informació contrastada però entenedora sobre malalties i procediments diagnòstics i terapèutics sovint de difícil comprensió.

 

Algunes de les coses que podreu trobar al portal són:

 

  • Novetats i avenços recents de la nostra especialitat
  • Informació entenedora de malalties i procediments. Accés a les webs i documents més rellevant.
  • Accés als resultats d'analítiques i citologies/histologies.
  • Informació detalla del que fem al Centre, dels professionals i currículums.

 

 

Utillatges i aparells

 

Els utillatges i aparells són moderns i ergonòmics. Disposem de les darreres novetats tecnològiques en equipament especialitzat. Podem realitzar proves diagnòstiques que cobreixen tots els requieriments de l'especialitat i practiquem intervencionisme quirúrgic en règim ambulatori en diversa patologia.

 

Procediments i utillatge

  • Ecografia
  • Colposcòpia i nansa diatèrmica
  • Histeroscòpia
  • Recursos d'internet propis
  • Història clínica informatitzada
  • Resultats on-line

Eficiència

Utilitzem les noves tecnologies, com ara internet, les TIC o la història clínica informatitzada, en benefici de les usuàries, perseguint la màxima eficiència en l'accessibilitat, entrega de resultas, programació de visites i accés als mitjans diagnòstics i terapèutics.

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es