Ecografia-doppler.

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Serveis Ginecològics. Ecografies.

 

L'ecografia s'ha convertit en una prova essencial en el diagnòstic de múltiples processos. Altrament, serveix de guia per practicar puncions i biòpsies vàries.

 

Dins les variants de l'ecografia trobem sondes amb dissenys especialitzats per valorar la pelvis, l'abdomen o la mama (i fins i tot el recte). Cadescuna s'utilitza per obtenir-ne la informació més valuosa.

 

A més de la imatge 2D convenional tenim complements per estudiar la vascularització dels teixits, com és el doppler i les seves variants (doppler pulsat i contínu, dopler color), que es fan servir tant en ginecologia com en obstetrícia.

 

La tecnologia 3/4 D permet fer reconstruccions espaials en 3D, la qual cosa aporta avantatges en l'estudi d'alguns problemes específics.

 

L'ecografia permet guiar puncions cap l'organ d'interés específic per tal d'obtenir-ne mostres per analitzar (puncions ecoguiades de mama, quists, amniocentesi i biopsia de corion, etc).

 

 

Al Centre Ginecològic trobareu algunes d'aquestes possibilitats tecnològiques.

Pregunteu-nos.

Procediments i utillatge

Utillatges i aparells

Els utillatges i aparells són moderns i ergonòmics. Disposem de les darreres novetats tecnològiques en equipament Podem realitzar proves diagnòstiques que cobreixen tots els requieriments de l'especialitat i practiquem quan cal intervencionisme quirúrgic en règim ambulatori en diversa patologia.

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es