Ovari. HE4

Dr. Pere Fusté i Brull / blog

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Darreres notícies i avenços en l'especialitat

Oncologia. Nou marcador de patologia ovàrica: HE4

Recentment, un nou marcador tumoral anomenat HE4 (i la combinació d'aquest marcador junt a altres paràmetres, com l'anomenat índex ROMA) permet identificar abans de la cirurgia la naturalesa benigne o maligna d'una

tumoració ovàrica detectada en una prova d'imatge. El marcador es determina en plasma; és a dir, és una analítica de sang. Altrament, investiguem si la determinació sistemàtica a la població de risc pot esdevenir un mètode de cribratge (de diagnòstic precoç) per al càncer d'ovari.

 

Nosaltres, a l´Hospital Clínic de Barcelona som capdavanters en la recerca clínica i la implementació assistencial d'aquest marcador tumoral.

 

Pregunta al Centre Ginecològic Sitges en relació a aquest marcador.

 

 

Obstetrícia.

Diagnòstic prenatal.

Obstetrícia.

Salut maternofetal.

Oncologia.

Estadificació.

1Nou mètode per a diagnòstic prenatal NO INVASIU (es fa en sang materna, no cal amniocentesi).

2. Tests de "microarrays" per l'estudi dels cromosomes

Més...

Novetats sobre ingesta. Els metalls pesats a la tonyina i la ingesta de hidrats de carboni fregits.

Més...

El Gangli Sentinella. Una tècnica de mínima invasió que permet conèixer l'estat ganglionar amb escassa morbiditat.

Més...

Oncologia.

Prevenció.

Patologia mamària.

Radiotaràpia - RIO

Patologia mamària.

Lipofilling

Noves dades sobre les vacunes preventives pel càncer de cérvix.

Més...

 

La radioteràpia intraoperatòria (RIO) consisteix en aplicar la RDT durant la cirurgia conservadora del càncer de mama. Evita la RDT externa.

Més...

 

Nou mètode oncoplàstic per a la cirurgia conservadora del càncer que evita deformitats.

Més...

Anticoncepció.

Lligadura histeroscòpica.

Oncologia.

Tumoracions annexials

Reproducció.

La IMSI.

Mètode ESSURE: Esterilització tubàrica transhisteroscòpica. Evita l'anestèsia general i incisions a l'abdomen.

Més...

 

HE4. Nou marcador de malignitat en l'estudi de la patologia tumoral ovàrica.

 

Nou mètode de selecció d'espermatozous que ens permet augmentra l'eficàcia de la FIV-ICSI.

Més...

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es