M. infeccioses

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Malalties Infeccioses. Malalties de transmissió sexual (MTS) i altres infeccions.

Són molt freqüents les malalties infeccioses en l'aparell genital. Podem adquirir malaltiets víriques, bacterianes, fúngiques i parasitàries. Algunes representen malalties de transmissió sexual i altres no. Algunes, víriques, es relacionen amb el càncer. Altres poden transmetre's al fetus o al nou nat.

 

Us donem informació resumida de les principals malalties infeccioses que afecten l'aparell genital femení. Consulteu-nos per saber més coses, cóm prevenir-les i cóm tractar-les.

 

 

Recursos sobre les malalties infeccioses més habituals.

 

Malalties de transmissió sexual.

- Enllaços al CDC (Centers for Disease Control and Prevention) d'Atlanta-EEUU -

cèrvix
 • Els virus de l'herpes (herpes genital)
 • La malaltia inflamatòria pelviana o "annexitis"
 • La vulvovaginitis per trichomones (trichomoniasi)
 • Gonorrea
 • Sífilis
 • Les chlamidies
 •  

  Altres malalties infeccioses:

  ◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

  ◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

  ◦ cgsitges@cgsitges.org.es

  ◦ www.centreginecologicsitges.es