VULVA i VAGINA

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Malalties Oncològiques de Vulva i Vagina

 

 

Agrupen un seguit de malalties, algunes precanceroses i altres invasores. Algunes es relacionen amb el papilomavirus, igual que en el cérvix, però d'altres no.

 

Navegueu en el menú de la dreta per anar a cada malaltia concreta.

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es