OVARI

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Càncers d'ovari, trompes de Falopi i peritoni

 

El càncer d'ovari és un dels tumors que causen més mortalitat entre els tumors ginecològics, tot i no ser dels més freqüents. Això es deu a la manca de diagnòstic precoç. Es a dir, no som capaços de diagnosticar-lo en fases inicials de la malaltia, que és on sí té bona supervivència.

 

Es una malaltia complexe, amb diferents tipus de tumors, que afecten a diferentes edats i tenen diferents tractaments i pronòstics.

 

Els càncers de trompa i els peritonials, poc freqüents, s'assemblen al càncer d'ovari i es tracten de manera similar, amb algunes particularitats en el cas del càncer peritonial.

 

Consulteu al menú de la dreta cadescun dels tipus de càncer d'aquestes localitzacions.

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es