MAMA

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Càncer de mama.

 

Es el tumor més freqüent entre les dones (exclòs el càncer de pell) i un dels de més alta mortalitat, malgrat els avenços recents en el diagnòstic precoç i el tractament.

 

Cal insistir en la necessitat de diagnòstic precoç, mitjançant les mamaografies repetides. No solament perquè la supervivència en fases inicials és molt alta, sino també perquè podem fer tractaments consevadors, molt poc agressius i amb alta qualitat de vida.

 

Consulteu les diferents lesions en el menú desplegable de la dreta.

 

Informació sobre oncologia

mama

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es