Carcinoma "in situ" de mama

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Carcinoma "in situ" de mama"

En construcció.

Informació sobre oncologia

mama

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es