Virus del papiloma humano (papilomavirus humano)

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Els papilomavirus i el càncer de cérvix

Font: Institut Nacional del Càncer (NCI) d'EEUU

Actualitzat: Setembre 2011

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es