inf. malalties

Centre Ginecològic Sitges

VOCACIO DE SERVEI A LA DONA

Informació sobre malalties

En les següents planes trobareu informació seleccionada sobre malalties ginecològiques i obstètriques. Sempre dirigida a usuaris no professionals (no metges), procurant un llenguatge clar i entenedor. Les fonts triades són contrastades i solvents, i sempre revisades i actualitzades, en llengua castellana o catalana (amb alguna excepció, en anglès). Els enllaços us portaran a la informació seleccionada. Us informem de la font i data d'actualització, tipus de document (PDF, word, plana web, etc.), l'idioma en què es presenta i quan s'escau més informacó suplementària rellevant.

 

L'objectiu és de divulgació, però no substitueix l'opinió i la informació que us pugui donar el vostre metge, ni ha de servir de guia per a actituds o tractaments no avalats per un metge especialista.

 

 

Cliqueu per accedir a aquests recursos:

 

 

◦ Centre Ginecològic Sitges. C/ Salvador Olivella 15, Local 75, Zona "Oasis". Sitges.

◦ Tfs. 93 811 46 45 / 678 843 001

◦ cgsitges@cgsitges.org.es

◦ www.centreginecologicsitges.es